Yetişkin Terapisi
7 Aralık 2016

AİLE VE ÇİFT TERAPİSİ

Aile Ve Çift Terapisi : Aile, evlilik yoluyla bir araya gelmiş bireylerin çocuklar, akrabalar ile kurduğu mikro bir sistemdir. İnsanların parçası olduğu başlıca grup olma özelliğinden kaynaklı olarak bu sistem tüm yaşamımıza etki eder. İş yaşamı, duygusal yaşam, kişilik gelişimi gibi alanlarda olumlu ve olumsuz tüm deneyimler aile sisteminden bağımsız düşünülemez. Bireylerin yaşamında böylesine etkili olan bu sistemde meydana gelen aksamalar, tıkanıklıklar ve işlevsizlikler, aileyi oluşturan tüm bireylerin yaşamlarına etki edecek ve sorunlara neden olacaktır.


Sağlıksız bir aile sisteminde sağlıklı bireylerin var olması mümkün değildir.

Bu nedenle aile terapisi hem aile sisteminin olumlu işlemesi, hem de aile içindeki bireylerin bireysel mutluluklarını sağlamaları açısından büyük önem taşımaktadır.

Aile bireylerinin birlikte katıldıkları terapi seanslarında, tüm sistem değerlendirilerek, aileyi işlevsizleştiren ya da ailenin gelişimini aksatan unsurların ortadan kaldırılması hedeflenir.

Aile terapisi alanında terapide çalışılabilen sorunlardan bazıları şunlardır:
-Aileye çocukların katılımı
aile-terapisi -Çevresel faktörlerin etkileri
-Ekonomik ve sosyal yaşamdaki hızlı değişimler
-Aile bireylerinin yaşa bağlı değişimleri
-Aile içi iletişim sorunları
-Kayıplar, aile bireylerinden bazılarının evden ayrılması.

Psikolog Bilge Açıkgöz
 
Soru Sor