DENVER-II GELİŞİM TESTİ NEDİR?

0-6 yaş arasında yer alan çocuklara ve bebeklere uygulanan gelişim tarama testidir. Ölçtüğü
beceriler; çocuk ve bebeklerde ince motor ve kaba motor, dil gelişimi, sosyal ve öz bakım
becerileridir. Denver II testi çocuğun belli alanlarda, kendi yaş gelişim profiline uygun bir
şekilde gelişimsel sürecini takip etmeye, anlamaya ve gözlemlemeye yarayan geçerliliği ve
güvenirliliği olan bir testtir.
Uygulama Alanları : Denver II testi gelişimsel olarak çoğunlukla
1- Gelişimsel geriliği gösteren çocuk ve bebeklerde, riskli bebeklerde (erken doğum,
kordon dolanması, doğum ağırlığı düşük) tanı koymak
2- Riskli gebelik geçiren anne adaylarının ( herhangi bir hastalık veya gelişimsel öykü,
akraba evliliği) bebeklerinde.
3- Olası sorunlardan korumak amaçlı ve takip için
4- Algılama ve dili kullanmakta zorlanan çocuklarda
5- Okul öncesi dönemde sosyal iletişim becerisi kurmakta zorlanıyor ise
6- Fiziksel gelişimi yaş gelişimi ile uygun ilerlemiyorsa
7- Okul öncesi dönemde öğrenme güçlüğü olan çocuklarda

8- Yaşına uygun olan becerileri yerine getirmekte zorluk yaşıyorsa Denver II testi
uygulanmaktadır.

Soru Sor
WhatsApp
Yardıma mı ihtiyacınız var?