Aile Terapisi
Çift ve Aile Terapisi
7 Aralık 2018
halkalı psikolog
Halkalı Psikolog
21 Aralık 2018
ebeveyn rehberi

ebeveyn rehberi

Ebeveynlik; birey yetiştirmek ve onu toplumun değerli bir üyesine dönüştürmek amacıyla yapılan büyük bir sorumluluktur. Bu evreleri gerçekleştirirken bakım, sevgi, anlayış gibi birçok etkenin bir arada yürütülmesi gerekir. Ebeveynlik zordur fakat doğru bir şekilde yapıldığında, zamanla mutlaka olumlu karşılıkların alınacağı da unutulmamalıdır.

Ebeveynlerin oldukça büyük sorumlulukları vardır. Çocuklarının bakımının üstlenilmesi, eğitiminin sürdürülmesi, düşüncelerinin anlayışla karşılanması, doğru yönlendirmelerin yapılması, sınır ve disiplin kavramının benimsetilmesi gibi birçok yükümlülük birbiriyle uyum içerisinde sürdürülmelidir. Bazı koşulların tam anlamıyla yerine getirilip diğer koşulların sağlanamaması durumunda meydana gelen karmaşa, ebeveyn ile çocuk ilişkisine zarar verebilir.

Her ebeveyn; çocuğun bilinçli, duyarlı, saygılı, mutlu, empati kurabilen, basit problemleri kendi yöntemleri ile çözebilen bir birey olmasını amaçlar. Ancak, her çocuğun farklı gelişimsel aşamalardan geçtiği ve farklı ihtiyaçları olduğu da bilinen bir gerçektir. Tüm çocukların tek tip olmadığı gibi, tek bir ebeveynlik tipinin olabileceği de düşünülmemektedir. Büyük değişimler, sürekli yeniliklerin yaşandığı birey yetiştirme sürecinde ebeveynlerin de rehberlik ihtiyacı bulunmaktadır.

Ebeveyn Rehberi; doğru hamlelerde bulunarak, çocukların ve ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması üzerine geliştirilen bir oluşumdur. Her ebeveynin zaman zaman karşılaşabileceği sorunların giderilebilmesi için önemli bir bilgi kaynağıdır.

Ebeveyn Rehberi’nde neler bulabilirim?

Çocuklar zaman zaman farklı psikolojik durumlara sahip olmaktadır. Bu durumların karşısında aileler; nasıl davranılacağı, sıkıntılı dönemin hangi yöntemlerle atlatılabileceği hakkında çözüm arayışlarında bulunabilirler.

Çocuklarla ilgili problemler arasında en sık karşılaşılan konulardan biri de okul ve eğitim hayatıdır. Başarısızlık, okul fobisi, ders çalışma alışkanlığının kazandırılamaması gibi sorunlar; hem aileler hem de çocuklar için yıpratıcı olabilmektedir.

O zaman öğrenelim: Okul Fobisi Nedir , Hangi Yaşlarda Sık Görülür?

Ebeveyn Rehberi ile problemler karşısında ailelerin nasıl bir tutum içerisinde olabileceği uzmanlar tarafından detaylı bir şekilde incelenmektedir.

Çocuklarda sürekli olarak veya dönem dönem görülen uyku ve yemek yeme bozuklukları, internet bağımlılığı, hırçınlık gibi bireysel sorunların çözümleri hakkında bilinmesi gereken birçok güncel bilgi de Ebeveyn Rehberi’nde sunulmaktadır.

Boşanma, kardeş kıskançlığı, çocuk kardeşe nasıl hazırlanmalı, sevdiği bir bireyin kaybedilmesi, aile içi şiddete maruz kalma gibi aile ortamında yaşanan problemler ise bir çocuk için yıkıcı niteliktedir. Bu tür problemler yaşayan bir çocuğa nasıl davranılması gerektiği, uzlaşma yolunun nasıl sağlanabileceği hakkında ebeveynlerin destek alması gerekebilir.

Bu içeriğimizi hala okumadınız mı: Çocuk , Kardeşe Nasıl Hazırlanmalı?

Mükemmel ebeveyn nasıl olunur?

Hiçbir insanın mükemmel olamayacağı gibi, hiçbir ebeveynin de mükemmel olması beklenmemelidir. Bir ebeveynde çocuklarının ihtiyaçlarına karşılık verebilen, anlayışlı, yenilikçi, tutarlı, güvenilir, sorumlu, dikkatli, olumlu gibi birçok özelliğin ayna anda bulunması beklenir. Fakat bazı özelliklerin daha baskın olduğu, bazılarının ise tümüyle sağlanamadığı durumların mevcut olduğu bilinmektedir.

İyi bir ebeveyn olmak için öncelikle çocuğun gelişimi ve kapasitesi benimsenmelidir. Beklenilen davranışın, çocuğa olan uygunluğu tartışılmalıdır. Gerekenden fazla sorumluluk yüklenen çocukların yanlış yapması oldukça yüksek olan bir ihtimaldir. Çocuklarda olduğu gibi, ebeveynlerin de zaman zaman hata yapma imkanı vardır. Hatanın ne olduğunu anlamak, çözümlemek ve tekrar etmemek bir ebeveynin en önemli sorumluluklarındandır.

Her çocuk belirli sınırların konulduğu bir ortam içerisinde yetiştirilir. Sınırların dışına çıkılması durumunda neler olabileceğinin somut bir şekilde ifade edilmemesi ve çocuk için hiçbir karşılık ifade etmeyen bir sınır çizilmesi yanlış bir tutum olacaktır. Makul ölçülerde yapılan sınırlamalar, disiplin anlayışını da beraberinde getirecektir. Disiplin uygulamaları esnasında göz önünde bulundurulması gereken en önemli kavram ise tutarlılıktır. Tutarlı olmayan bir ebeveynlik, beraberinde tutarlı davranışlar sergileyen bir bireyin yetiştirilmesini getirecektir.

Bir ebeveynin en önemli sorumluluklarından bir diğeri de, çocuğuna iyi – kötü, doğru – yanlış kavramlarının benimsetebilmesidir. Bu kavramlar arasındaki farkın öğrenilebilmesi, çocuğun hayata hazırlanmasında önemlidir.

Bir çocuk için, ebeveynin etkisi her zaman güçlü ve kalıcı olacaktır. Ebeveyn Rehberi de, çocuk ve aile arasında sağlam bağların kurulması için yol gösterici niteliktedir.

Soru Sor
WhatsApp
Yardıma mı ihtiyacınız var?